barovic@t-com.me
Trg od oruzja 435,Kotor,Montenegro

Follow us:

Imovinska prava
U pogledu registracije imovinskih prava u Crnoj Gori, građani država članica EU-a imaju jednaka prava kao i građani Crne Gore. Ograničenja su postojala u ranijem periodu do zaključivanja Sporazuma stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom , kada su ukinuta sva ograničenja.

Kompanija koja je registrovana u Crnoj Gori, a čiji je osnivač strano pravno lice ili strani državljanin smatra se domaćom kompanijom i ne podliježe nikakvim ograničenjima u pogledu registracije prava na imovinu.

Proces kupovine i prodaje nekretnina u Crnoj Gori je strogo formalni i odvija se putem Javnih bilježnika- Notara. Na temelju iskustva, imamo jako dobru komunikaciju s javnim bilježnicima koji obavljaju svoje aktivnosti u Kotoru, u vezi sa čime naša kancelarija priprema nacrte ugovora zajedno s popratnom dokumentacijom.

Poreska prijava se podnosi u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji, na osnovu propisa koji regulišu porez na imovinu koji iznosi 3% od kupoprodajne i prodajne cijene.

Moguće je da strana pravna osoba postane vlasnik imovine zbog činjenice da je članica EU. Nema ograničenja u pogledu broja nepokretnosti.

Specijalizovani smo za : Real Estate Legal Due Diligence, Kupoprodaju nepokretnosti, Prenos prava vlasništva.
https://www.barovic.com/wp-content/uploads/2023/10/Logo-bijeli.png
Trg od oruzja 436,Kotor,Crna Gora
+382 69 043 090
barovic@t-com.me

Konsultacije

Barovic Law Office

Copyright © Barovic Law Office 2023

me_MEME